Y học lâm sàng – BSNT

[Y học lâm sàng – BSNT] Bàn chân đái tháo đường #2

Bàn chân đái tháo đường #2 Đây là chuyên đề sau đại học dành cho cho BSNT và học viên cao học. Các bạn SV quan tâm cũng có thể đọc vì có nhiều vấn đề rất hay. Theo ý kiến của Thầy hướng dẫn thì có thể chia sẻ …

Chi tiết

[UpToDate] Biến chứng cấp của bệnh Hirschsprung

GIỚI THIỆU Bệnh Hirschsprung (HD) là chứng rối loạn nhu động ở đại tràng do tình trạng thất bại của các tế bào mào thần kinh (tiền thân của tế bào hạch thần kinh ruột) khi không thể di chuyển hoàn toàn xuống đại tràng trong giai đoạn phát triển …

Chi tiết