Home / Chuyên đề / Dược lâm sàng

Dược lâm sàng

[DƯỢC LÝ] Điều trị chứng gây ngủ, chống động kinh như thế nào?

THUỐC AN THẦN GÂY NGỦ, CHỐNG ĐỘNG KINH Thuốc ngủ là thuốc ức chế TKTW –> buồn ngủ –> giấc ngủ giống giấc ngủ sinh lý. Các thuốc ngủ điển hình như: + Barbital, Phenobarbital (thuộc dẫn xuất Barbituric) + Hoặc Nitrazepa, Flurazepam (thuộc dẫn xuất Benzodiazepin) + Glutethimid (thuộc …

Chi tiết
YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ