Medical English

[UpToDate] Tiền sản giật: Sinh bệnh học (Phần 2)

[UpToDate] Tiền sản giật: Sinh bệnh học (Phần 2) Các tác giả: S Ananth Karumanchi, MD, Kee-Hak Lim, MD, Phyllis August, MD, MPH Biên tập phần: Vincenzo Berghella, MD Phó tổng biên tập: Vanessa A Barss, MD, FACOG Gồm  11 phần: Giới thiệu Sự phát triển bất thường của nhau …

Chi tiết

[Vypo] Thuật ngữ y khoa: Phúc mạc và niêm phúc mạc (phần 1)

*Mến chào các bạn! Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số thuật ngữ liên quan đến phúc mạc và viêm phúc mạc. Hy vọng những thuật ngữ này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc đọc các tài liệu liên quan đến lĩnh vực Ngoại …

Chi tiết

[Học Medical English qua Anatomy USMLE 1 case] PART 4

1/ A 78-year-old female has been experiencing unintentional (không cố ý) loss of stool. She is diagnosed with pelvic organ prolapse. (sa cơ quan chậu hông) A/ Is the anterior (trước) or posterior (sau) wall of the vaginal canal (âm đạo) more likely to collapse (xẹp) inward during the Valsalva …

Chi tiết

[Cùng học Gray’s Anatomy For Student Book]

Đã bao nhiêu lần trong quá trình đọc Textbook Giải Phẫu Học bản tiếng việt như các cuốn của Nguyễn Quang Quyền, Trịnh Văn Minh..vv..Bạn gặp các mốc giải phẫu mà không thể hiểu, tưởng tượng ra được nó là gì và hình dáng của nó như thế nào, cũng …

Chi tiết