MindmapsTina

[MindmapsTina] Giải phẫu Hệ Thần Kinh – Gian Não + Tiểu Não

Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ đa phần …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải phẫu Hệ Thần Kinh – Thân Não

Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ đa phần …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải phẫu Xương Đầu Mặt Cổ

Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ đa phần …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải phẫu Hệ Thần Kinh – Tủy Gai

Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ đa phần …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải phẫu học – Cơ quan thị giác

Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ đa phần …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học – Cơ quan Tiền đình-Ốc tai

Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ đa phần …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học – Giải phẫu Sinh dục nam

Cùng ôn lại kiến thức giải phẫu : File pdf để xem rõ hơn: Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án tụi mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà tụi mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học – 5′ ôn lại các cơ và mạc vùng Đầu mặt cổ

Cùng nhau ôn lại Các Cơ và Mạc Vùng Đầu Mặt Cổ : Nguồn Thúy Quỳnh Đinh Link PDF tại: Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án tụi mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà tụi mình học được khi còn …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học – Giải phẫu Hệ tiết niệu

Cùng ôn lại kiến thức giải phẫu : Thận Niệu quản Bàng quang  Niệu đạo File pdf để xem rõ hơn: https://drive.google.com/open?id=1kMxJNcCGlZCeWaRBIIpD1L-VzJLaOkbv Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án tụi mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà tụi mình học được …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học – Tim

Ôn Tập Giải Phẫu Tim  

Chi tiết