Sinh lý Guyton- Mindmaps

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P9) _ Chuyển hoá Chất và Năng lượng

Mindmaps Tina Cùng ôn lại [MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P9) _ Chuyển hoá Chất và Năng lượng Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về : Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P3) – Sự phát sinh điện thế …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P8) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P3)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P8) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P3) Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về :  – Điện thế hoạt động của TB Thần Kinh – Kênh có cổng …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P7) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P2)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P7) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P2) Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về :  – Cơ sở vật lý của Điện Thế Màng và Điện Thế Hoạt …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P6) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P1)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P6)_ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P1) Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về :  – Vận chuyển tích cực là gì ?  – Vận chuyển tích cực nguyên …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton _ Vận chuyển các chất qua màng TB (P2) – Vận chuyển tích cực

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P5)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P2) – Vận chuyển tích cực Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về :  – Cách để một chất hay đúng hơn là …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P4)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P1) – Khuếch tán

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P4)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P1) Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về : Sự vận động và biệt hoá tế bào Thì hôm nay chúng ta cùng …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P3) – Sự vận động và biệt hoá tế bào

  Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P2) _ Ty thể và Quá trình tạo ATP

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ …

Chi tiết

[MingmapsTina] Sinh Lý Guyton (P1) – Chức năng của LNC + Bộ máy Golgi trong vận chuyển chất

   Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải …

Chi tiết