Home / Dự án / LỜ SỜ A CA ĐÊ MY

LỜ SỜ A CA ĐÊ MY

[LỜ SỜ A CA ĐÊ MY] Ôn lại sốt xuất huyết chill như uống tà tữa cùng người yêu cũ của bạn

  Tài liệu tham khảo: 1. Bộ Y tế 2019, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue. 2. WHO, Guidelines For Diagnosis, Treatment, Prevention And Control Dengue . 3. CDC, “Dengue Clinical Case Management (DCCM) E-learning” 4. Virus Y học. 5. Đại học Y khoa Phạm …

Chi tiết
YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ