Home / Dự án / LỜ SỜ A CA ĐÊ MY

LỜ SỜ A CA ĐÊ MY

[LỜ SỜ A CA ĐÊ MY] Chuyện của Bi [phần 1]

Nguồn tham khảo: – John E.Hall, PHD (2015), Chapter 71. “Liver as an organ”, in: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology thirteen edition, Elsevier , 884-886. – Jarendran Surendran (2014). Liver BIlirubin Metabodism Jaundice: < https://www.slideshare.net/rajendransurendran/liver-bilirubin-metabolism-jaundice-29946742 > – Osmosis Vietnamese (2018), Vàng da : <https://www.youtube.com/watch?v=AoQjPnMgxz8&t=169s >   Chú ý …

Chi tiết

[LỜ SỜ A CA ĐÊ MY] Ôn lại sốt xuất huyết chill như uống tà tữa cùng người yêu cũ của bạn

  Tài liệu tham khảo: 1. Bộ Y tế 2019, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue. 2. WHO, Guidelines For Diagnosis, Treatment, Prevention And Control Dengue . 3. CDC, “Dengue Clinical Case Management (DCCM) E-learning” 4. Virus Y học. 5. Đại học Y khoa Phạm …

Chi tiết
YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ