Home / Trường / TNU

TNU

Y TÂY NGUYÊN – SÁT CÁNH CÙNG Y BÉ 2019

XEM TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TẠI https://ykhoa.org/sat-canh-cung-y-be-2019/ SÁT CÁNH CÙNG Y BÉ 2019 – Y TÂY NGUYÊN      Đây là dự án tình nguyện hè được phối hợp tổ chức bởi “Tình nguyện y khoa – ykhoa.org” và “Y khoa Tây Nguyên” nhằm hỗ trợ sinh viên Y Khoa có …

Chi tiết
YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ