[Mỗi Ngày Một Tham Khảo 14] Tiếp cận “Sepsis ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy”

Print Friendly, PDF & Email

TIẾP CẬN “SEPSIS Ở BỆNH NHÂN BẠCH CẦU CẤP DÒNG TỦY “

Như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem 1 sơ đồ tiếp cận ” Sepsis ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy”
Quan trọng nhất là lựa chọn ‘kháng sinh’ đúng để giảm được tỉ lệ tử vong cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm hợp lý không phải là dễ dàng.
– Sơ đồ này từ 2012, có giá trị tham khảo là chính, nếu ai có so đồ tiếp cận cập nhật hơn, xin đóng góp mình sẽ dịch.
Advertisement
– Sơ đồ này do bạn Tà Yên Đông đóng góp.
Nguồn: Myeloid Leukemia: Clinical Diagnosis and Treatment 2012
Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!
Advertisement

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

Bệnh Viêm gan cấp tính ở trẻ em và biện pháp ứng phó

Bệnh Viêm gan cấp tính ở trẻ em và biện pháp ứng phó Vào ngày …