[Mỗi Ngày Một Tham Khảo 11] Các biến chứng có thể gặp ở phình bóc tách động mạch chủ.

Print Friendly, PDF & Email

CÁC BIẾN CHỨNG CÓ THỂ GẶP Ở PHÌNH BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ

Nối tiếp case lâm sàng hôm qua, hôm nay mình chia sẻ hình về các biến chứng có thể gặp ở phình bóc tách động mạch chủ.

 

Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1169557970156826/

Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

[Chia sẻ] SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT

SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT I. CƠ CHẾ SINH BỆNH Hiểu đơn …