Tag Archives: nội trú

[VYPO] Chia sẻ trải nghiệm thi nội trú Vin University (VinUni).

Em mong được chia sẻ với các bạn sinh viên nên em xin gọi mình là Vương ạ. Các bạn còn điều gì chưa rõ, xin comment bên dưới, trong sự hiểu biết của Vương, Vương xin chia sẻ hết sức. Xin cảm ơn. Hôm nay, mục đích Vương viết bài này …

Chi tiết