Tag Archives: tieu duong

[Nội tiết] Lưu ý khi điều trị toan ceton do tiểu đường ở trẻ em

MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ TOAN CETON CHO TRẺ TIỂU DƯỜNG   Link download: https://drive.google.com/file/d/1WJQvYVKaln9blmVlND3CHpbqQ34tItHb/view   https://drive.google.com/file/d/1WJQvYVKaln9blmVlND3CHpbqQ34tItHb/view PGS. TS. BS Phùng Ng Thế Nguyên 1. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN DKA Chẩn đoán (ISPAD 2014) [1] & BSPED (2020) [2]: – Tăng đường huyết: đường huyết >11 mmol/l (200 mg/dl). …

Chi tiết