[Cấp cứu] Chóng mặt tại cấp cứu -Phần 2

Rate this post

CHÓNG MẶT tại cấp cứu- Phần 2.

Phần trước chúng ta đã được xem các chuyên gia cấp cứu trên thế giới thảo luận về 1 case lâm sàng chóng mặt. Giờ đến với 1 bài viết của 1 chuyên gia thần kinh, đặc biệt là lĩnh vực cấp cứu thần kinh nhé.
Đây là một cuốn sách rất HAY và ĐÁNG ĐỌC trong lĩnh vực cấp cứu thần kinh, nhất là các bác sĩ cấp cứu và nội tổng quát, thực sự không nhiều bác sĩ cấp cứu có “thiện cảm” với lĩnh vực thần kinh, hay đúng hơn là cảm thấy “sợ hãi”. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp được bạn.
Công nhận, lời mở đầu của cuốn sách thực sự quá hay và lôi cuốn 😆
Dưới đây là Chương 8: chóng mặt tại cấp cứu của cuốn sách này.
Chú ý: cuốn này ko dành cho các chuyên gia thần kinh, họ cần phải biết hơn xa những gì mà cuốn sách này viết (ví dụ chỉ riêng về chóng mặt, đã có hẳn nhiều cuốn sách viết rất chi tiết)
Advertisement
Link sách :
Cảm ơn Bác sĩ Phạm Hoàng Thiên đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa! 

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …