Home / Tài liệu / Ebook

Ebook

[Tài liệu] Chia sẻ full bộ tài liệu về covid-19

Full bộ tài liệu Covid-19 đầy đủ về: Đại cương Dịch tễ học Triệu chứng Chẩn đoán Điều trị Dự phòng Down từng file lẻ: https://drive.google.com/file/d/1s6DXKrXUscEPZTkK5DGgw42K2n2Ozume/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h18qIiDz1Yuj1LtCUNLFWc-FV1FPQSaV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UDjlSrfacMj5Ra3_zbCwlpNuR7Krz17a/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rt6t_H311tliFqeRiwmjHB2bYOrl_L-Z/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/137nuxN0AeFPcZTzQ8nlrK6lnnuFesvgs/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1t6QrgREiDFDOgyIVYkdfh5414K8SB7_i/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Fsi0-xFLuvyafTcfL7Kw3yLfhEg4Fixu/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1YfkoMe4EnIODpB7CQJPSS3KUfqRuhzji/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jAKk5mvhwG0ddy1mHNAp8yF4ww1IIW5Z/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10ezH-QLlQbv_evE6V1d4QAtMWQEhC2h-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1SeZLTNJNKjx79SaKkonnhyPjePd-1oFr/view?usp=sharing   Link down full https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_JiVMVSdQvkEPNzt67lZ4uz2Bhcuo-j0

Chi tiết

[TÀI LIỆU] Phân tích khí máu

BS. DANG THANH TUAN ======= Tài liệu Phân tích khí máu đầy đủ, được viết bởi Dr. Trần Quốc Thái Hy vọng giúp ích cho các bạn link tải tài liệu: https://docs.google.com/file/d/0B3PV39fdCrn0djBkc2NHYW82UTA/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR0Egn3htSrkG9CgVMOCYCoU8vFEw5gv0L4QoRkkmSv43TQaocXEjx3ONlc        

Chi tiết
Y Khoa - YKHOA.ORG