Y khoa cơ bản

[UpToDate] Tiền sản giật: Sinh bệnh học (Phần 2)

[UpToDate] Tiền sản giật: Sinh bệnh học (Phần 2) Các tác giả: S Ananth Karumanchi, MD, Kee-Hak Lim, MD, Phyllis August, MD, MPH Biên tập phần: Vincenzo Berghella, MD Phó tổng biên tập: Vanessa A Barss, MD, FACOG Gồm  11 phần: Giới thiệu Sự phát triển bất thường của nhau …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 20: Hệ thống sinh sản

I. MỤC TIÊU: ■ Mô tả được quá trình giảm phân. Hiểu được nghĩa của đơn bội và lưỡng bội. ■ Mô tả được sự khác nhau giữa sự tạo tinh và tạo trứng. ■ Kể tên các hormones cần thiết cho quá trình hình thành giao tử, và nêu …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 21: Sự phát triển và di truyền ở người.

I- MỤC TIÊU. ■ .Miêu tả quá trình thụ tinh và giai đoạn phân chia phôi ■ .Giải thích sự làm tổ của phôi diễn ra ở đâu,khi nào và thế nào ■ .Miêu tả chức năng của màng phôi ■ .Miêu tả cấu trúc và chức năng của nhau …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 15: Hệ hô hấp

I.MỤC TIÊU: ■ Nêu được chức năng chung của hệ hô hấp. ■ Mô tả được cấu trúc và các chức năng của khoang mũi và hầu. ■ Mô tả được cấu trúc của thanh quản và giải thích cơ chế phát âm. ■ Mo tả được cấu trúc và …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 19: Dịch – điện giải và thăng bằng acid – base

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP ■ Mô tả các khoang chứa dịch và tên của các dịch đó. ■ Giải thích được sự di chuyển của nước giữa các khoang ■ Giải thích sự điều hòa lượng dịch nhập và xuất. ■ Tên các điện giải chính trong dịch cơ …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Chương 18: Hệ tiết niệu

I. MỤC TIÊU ■ Mô tả vị trí và chức năng chung của từng cơ quan trong hệ tiết niệu ■ Kể tên các thành phần của 1 nephron và các mạch máu quan trọng đi cùng ■ Giải thích sự liên quan của các quá trình sau trong việc …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 17: Thân nhiệt và chuyển hóa

I- MỤC TIÊU.  ■ Xác định phạm vi nhiệt độ cơ thể người bình thường. ■ Giải thích cách hô hấp tế bào tạo ra nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh nhiệt. ■ Mô tả các con đường mất nhiệt qua da và đường hô hấp ■ …

Chi tiết

[Tài liệu] Trắc nghiệm Sinh lý bệnh – ĐH Y Dược Huế

Tài liệu trắc nghiệm theo từng phần gồm có: Các khái niệm cơ bản Đại cương về rối loạn cân bằng đường huyết Đại cương về rối loạn chuyển hóa lipid Đại cương về rối loạn chuyển hóa protid Đại cương về rối loạn chuyển hóa nước – điện giải …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 16: Hệ tiêu hóa

I- MỤC TIÊU. Miêu tả chức năng chung của hệ thống tiêu hóa, tên các cơ quan chính Giải thích sự khác nhau giữa tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học, cho biết tên của các sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa Miêu tả cấu …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 14: Hệ bạch huyết và sự miễn dịch.

I- MỤC TIÊU HỌC TẬP. ■ Mô tả được các chức năng của hệ thống bạch huyết. ■ Mô tả được sự hình thành của bạch huyết. ■ Mô tả được hệ thống bạch mạch, giải thích được cách bạch huyết tuần hoàn lại máu. ■ Nêu rõ các vị …

Chi tiết