Xquang Ngực

[ X-QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 8- Những bất thường của bờ tim

Những bất thường của bờ tim Tim to và suy tim Kích thước tim nên được đánh giá mỗi khi đọc X-Quang. Chúng ta gọi là bóng tim to nếu tỉ số tim/ngực (CTR – Cardiothoracic ratio) lớn hơn 50% trên phim chụp trước sau. Nếu bóng tim to, kiểm …

Chi tiết

[ X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 7- Những bất thường của cơ hoành

Những bất thường của cơ hoành Tràn khí phúc mạc (Pneumoperitoneum) Mỗi khi bạn đọc phim X-Quang, hãy chắc chắn rằng không có khí bên dưới cơ hoành. Đây là một dấu hiệu cho thấy có thủng đường tiêu hóa. Cần nhớ Đừng bỏ sót tràn khí màng bụng trên …

Chi tiết

[ X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 6- Tù góc sườn hoành

Tù góc sườn hoành Như đã đề cập, tù góc sườn hoành thường là dấu hiệu của tràn dịch màng phổi. Các nguyên nhân khác bao gồm bệnh phổi mà tổn thương ở vị trí của góc sườn hoành và sự mở rộng trường phổi (hyperexpansion). Cần nhớ Tràn dịch …

Chi tiết

[ X-QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 5- Bất thường của thùy phổi, rãnh phổi

Bất thường của thùy phổi, rãnh phổi Bệnh liên quan đến thùy giữa phổi phải Thùy giữa phải được giới hạn phía trên bởi rãnh ngang và phía trung tâm bởi bờ tim phải. Bất cứ bất thường nào làm tăng đậm độ của thùy này đều có thể làm …

Chi tiết

[X-QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 4- Bệnh màng phổi

Bệnh màng phổi Bệnh màng phổi Màng phổi chỉ có thể được nhìn thấy khi có bất thường nào đó xảy ra. Các bất thường về màng phổi có thể tinh vi, do đó việc quan trọng là kiểm tra cẩn thận vùng rìa của lồng ngực mà ở đó …

Chi tiết

[ X-QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 3- Những bất thường của phổi

  Trường phổi Ta đánh giá phổi bằng cách so sánh các trường phổi trên, giữa và dưới ở cả bên phải và bên trái. Sự bất đối xứng về đậm độ thể hiện bằng các vùng tăng đậm độ (trắng hơn) hay giảm đậm độ (tối hơn). Một khi …

Chi tiết

[X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 2- Các bất thường của rốn phổi

Các bất thường của rốn phổi Các bất thường của rốn phổi Rốn phổi bao gồm các mạch máu, phế quản và hạch lympho. Trên phim X-Quang ngực, bất thường của các cấu trúc này được biểu hiện bởi sự thay đổi vị trí, kích thước hay đậm độ.   …

Chi tiết

[X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 1- Bất thường khí quản

Bất thường khí quản Trước khi xác định vị trí trung tâm của khí quản cần đánh giá xem tư thế bệnh nhân có bất thường không (xoay người). Khí quản bị kéo hay bị đẩy? Nếu khí quản thực sự bị di dời sang một bên cần xác định …

Chi tiết

[X-QUANG NGỰC NÂNG CAO] Giới thiệu

Các bất thường trên X-Quang ngực Giới thiệu Phần này sẽ trình bày một số bất thường cơ bản của các cấu trúc được nêu ở phần trước. Mặc dù các bệnh riêng biệt được đề cập đến theo từng bài, mục đích của phần này là để giới thiệu …

Chi tiết

[X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] – Kết luận

Kết luận Phần cơ bản này đã mô tả các cấu trúc giải phẫu quan trọng có thể nhìn thấy trên phim X-Quang. Các cấu trúc này được nêu lên theo thứ tự riêng biệt để giúp bạn phát triển cách tiếp cận hệ thống đến các bất thường sau …

Chi tiết