Xét nghiệm

[Xét nghiệm 9] Amylase

I. Nhắc lại sinh lý  Amylase là một nhóm của enzyme hydrolase được sản xuất chủ yếu ở tụy và các tuyến nước bọt và với một lượng không đáng kể ở gan, niêm mạc ruột non, buồng trứng và vòi trứng. Amylase tham gia vào quá trình tiêu hóa …

Chi tiết

[Xét nghiệm 5] Aldosteron

I. Nhắc lại sinh lý   Aldosteron là một corticoid chuyển hóa muối- nước (mineralocorticoid) Đường vòng cầu  ăn của vỏ thượng thận chế xuất.  Hệ thống renin – angiotensin – aldosteron kiểm soát giải phóng aldosteron. Giảm thể tích dịch ngoài tế bào gây giảm dòng máu tới thận …

Chi tiết

[Xét nghiệm số 3] ALBUMIN (Albumine, Albumin/Serum)

I. NHẮC LẠI SINH LÝ Albumin là một thành phần protein quan trọng nhất, chiếm tới 58 – 74% lượng protein toàn phần. Albumin đóng vai trò thiết yếu trong duy trì áp lực keo và tham gia vận chuyển nhiều chất trong cơ thể (ví dụ bilirubin, acid béo, …

Chi tiết

[Xét nghiệm số 1] Axit Uric (Uric Acid)

I. NHẮC LẠI SINH LÝ Axit uric là một chất có TLPT 169 dalton, có nguồn gốc từ quá trình dị hóa các bazơ purin (adenin và guanidin) của các axit nucleic Các nguồn chính tạo nên axit uric trong cơ thể bao gồm: Các thức ăn chứa purin (100-200mg/ngày) …

Chi tiết