TBL Sản

[Chia sẻ] SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT

SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT I. CƠ CHẾ SINH BỆNH Hiểu đơn giản là sự xâm nhập nguyên bào nuôi của nhau thai vào các mạch máu xoắn trong tử cung sản phụ xảy ra một cách không hoàn toàn. Sinh lý bình thường, các nguyên bào …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 93] Sử dụng kháng sinh trong khi thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ

MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Liệt kê được các kháng sinh có thể dùng an toàn trong thời gian thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ 2. Phân tích được lý do của việc chống chỉ định của một số kháng …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 91] Biến chứng ở tuyến vú thời kỳ hậu sản

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân biệt được các biến chứng thường gặp nhất ở tuyến vú xảy ra trong thời kỳ hậu sản 2. Trình bày được cách xử trí một trường hợp núm vú phẳng hay lộn núm vú …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 94] Nuôi con bằng sữa mẹ trong trường hợp mẹ có viêm gan siêu vi B và HIV

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân tích được nguyên lý của việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ ở người mẹ có virus viêm gan siêu vi B 2. Phân tích được nguyên lý của việc thực hành nuôi con …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 92] Trẻ từ chối bú mẹ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các nguyên nhân khiến trẻ từ chối bú mẹ 2. Trình bày được thái độ xử trí khi trẻ từ chối bú mẹ Từ chối bú mẹ là nguyên nhân thường gặp của …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 90] Các tư thế bế bé khi cho bú – cách đặt trẻ vào vú – ngậm bắt vú – đánh giá một bữa bú

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Nhận diện được 4 tư thế căn bản để bế bé khi cho bú mẹ 2. Hướng dẫn được một bà mẹ cách đặt trẻ vào vú 3. Đánh giá được tình trạng ngậm bắt vú …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 89] Miễn dịch học của sữa mẹ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được sự tổng hợp của sIgA trong sữa mẹ 2. Trình bày được vai trò của sIgA và của lactoferrin có trong sữa mẹ Sữa mẹ là một chất tiết đặc biệt của tình …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 88] Tiến trình sản sinh của sữa mẹ – hóa học của sữa mẹ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được tiến trình sản sinh sữa mẹ 2. Trình bày được các thành phần cấu tạo của sữa mẹ Tuyến vú sản xuất sữa mẹ ngay từ trong thai kỳ Ngay từ trong thai …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 87] Sữa mẹ loài người

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Giải thích vì sao sữa mẹ là thức ăn lý tưởng nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 2. Phân tích được vai trò của các hormone prolactin, oxytocin và các chất ức chế tạo …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 86] Vàng da sơ sinh

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân biệt được vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý 2. Phân tích được các yếu tố nguy cơ của bệnh não do bilirubin 3. Trình bày được các nguyên lý của điều trị …

Chi tiết