TBL Sản

[Sản khoa cơ bản số 56] Quản lý tiền sản giật: quyết định chấm dứt thai kỳ và các vấn đề có liên quan

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được hướng xử trí trong trường hợp tiền sản giật không có dấu hiệu nặng 2. Trình bày được hướng xử trí trong trường hợp tiền sản giật có dấu hiệu nặng 3. Trình …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 57] Dự phòng các bệnh lý tăng huyết áp trong thai kỳ: Quan điểm hiện nay

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các cách dự phòng bệnh lý tăng huyết áp trong thai kỳ được khuyến cáo 2. Liệt kê được các biện pháp dự phòng bệnh lý tăng huyết áp trong thai kỳ không …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 55] Nguyên lý quản lý hội chứng HELLP và sản giật trong chuyển dạ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng HELLP 2. Trình bày được xử trí trường hợp bệnh nhân bị hội chứng HELLP 3. Nêu được các cận lâm sàng cần khảo sát trong trường …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 53] Nhận biết và đánh giá các biến chứng của tình trạng tăng huyết áp thai kỳ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Mô tả được các biến chứng trên mẹ của bệnh cảnh tiền sản giật 2. Trình bày được các yếu tố tiên lượng nặng dẫn đến biến chứng của tiền sản giật 3. Mô tả được …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 54] Quản lý tiền sản giật: thuốc chống tăng huyết áp và magnesium sulfate

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của các loại thuốc chống tăng huyết áp 2. Trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định, liều …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 52] Nhận biết và đánh giá các bệnh lý tăng huyết áp thai kỳ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được phân loại các bệnh lý tăng huyết áp trong thai kỳ 2. Chẩn đoán được các bệnh tăng huyết áp trong thai kỳ Hội chứng tiền sản giật – sản giật Tiền sản …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 51] Sinh bệnh học của các bệnh lý tăng huyết áp trong thai kỳ: các đợt xâm nhập của nguyên bào nuôi

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các yếu tố nguy cơ của bệnh lý tăng huyết áp trong thai kỳ 2. Trình bày được cơ chế gây ra tiền sản giật 3. Trình bày được quá trình xâm nhập …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 50] Quản lý đái tháo đường thai kỳ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được cách theo dõi thai kỳ có đái tháo đường 2. Trình bày được cách theo dõi chuyển dạ của đái tháo đường thai kỳ 3. Trình bày được cách theo dõi hậu sản …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 49] Tầm soát đái tháo đường thai kỳ: Công cụ và chiến lược

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các yếu tố nguy cơ mắc GDM ở thai phụ 2. Trình bày được thời điểm thực hiện tầm soát GDM ở thai phụ 3. Trình bày cách thực hiện nghiệm pháp OGTT …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 48] Kết cục sản khoa về mẹ và con trong đái tháo đường thai kỳ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày kết cục sản khoa ở mẹ có đái tháo đường thai kỳ 2. Trình bày kết cục sản khoa ở con có mẹ đái tháo đường thai kỳ 3. Trình bày cách theo dõi …

Chi tiết