Khóa học cận lâm sàng

[Xét nghiệm 51] Haptoglobin (Haptoglobine/ Haptoglobin)

Nhắc lại sinh lý Haptoglobin là một glycoprotein (protein alpha-2 globin) chủ yếu được gan tổng hợp. Chức năng  chính của protein này là cố định với hemoglobin tự do trong máu để ngăn không cho các phân tử hemoglobin tự do xuất hiện trong dòng tuần hoàn. Trong điều …

Chi tiết

[Xét nghiệm 33] Estrogen (Estrogènes / Estrogen, Serum)

Nhắc lại sinh lý Estrogen có mặt trong cơ thể dưới ba dạng: Hai dạng estrogen chính có hoạt tính sinh học ở các phụ nữ không có thai là estron (E1) và estradiol (E2). Dạng estrogen thứ ba có hoạt tính sinh học là estriol (E3) là estrogen chính …

Chi tiết

[Xét nghiệm 50] Glucose niệu (Glycosurie/ Glucose, Urine)

Nhắc lại sinh lý Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc qua các cầu thận và được các ống lượn gần tái hấp thu hoàn toàn. Như vậy, một người bình thường, khoẻ mạnh sẽ không thấy có glucose niệu. Khả năng tái hấp thu của ông thận đối …

Chi tiết

[Xét nghiệm 49] Glucose máu (Glucose, Glycémie Veineusse / Blood Sugar, Glucose in Whole Blood, Serum, Plasma, Fasting Plasma Glucose)

Nhắc lại sinh lý Bình thường glucose máu xuất xứ từ 2 nguồn hoàn toàn khác biệt: 1. Nguồn gốc ngoại sinh (chuyển hóa các carbohydrat do thức ăn cung cấp): Nói chung, các thực phẩm do chế độ ăn cung cấp thường chứa khoảng 45 – 50% carbohydrat, 30 …

Chi tiết

[Xét nghiệm 48] Glucagon

Nhắc lại sinh lý Glucagon là một hormon polypeptid được các tế bào alpha của tụy đảo bài tiết. Chức năng của hormon này là làm tăng nồng độ glucose máu bằng cách thúc đẩy quá trình chuyển đổi glycogen thành glucose ở gan và oxi hóa các acid béo. …

Chi tiết

[Xét nghiệm 46] Globulin mang thyroxin (TBG). (Thyroxine-Binding Globuline)

Nhắc lại sinh lý Cả hai hormon giáp là T (trilodothyronin) và T (thyroxin) CÓ trong máu dưới hai dạng: dạng E tự do là dạng hormon có hoạt tính sinh học và dạng bất hoạt gắn với các protein huyết tương. Globulin mang thyroxin (TBG) là chất vận chuyến …

Chi tiết

[Xét nghiệm 44] Globulin miễn dịch M (IgM). (Gammalobuline M/Immunoglobulin M)

Nhắc lại sinh lý IgM chiếm khoảng 7 – 10% tổng lượng gamma globulin. Các IgM Có cấu trúc 5 đơn vị cơ sở (cấu trúc của một hình khối CÓ 5 cạnh với 5 bề mặt, mỗi bề mặt có hình một tam giác đều và có 12 đình …

Chi tiết

[Xét nghiệm 43] Globulin miễn dịch G (IgG) (Gammalobuline G/Immunoglobulin G)

Nhắc lại sinh lý IgG là gamma globulin chủ yếu (chiếm khoảng 70 – 80% tổng các globulin miễn dịch trong huyết thanh của người bình thường). Các IgG này có khả năng hoạt hoá bổ thể với chức năng chính là giúp cơ thể chống lại các kháng nguyên …

Chi tiết

[Xét nghiệm 42] Globulin miễn dịch E (IgE). (Gammalobuline E / Immunoglobulin E)

Nhắc lại sinh lý Các IgE chủ yếu được niêm mạc đường hô hấp và tiêu hoá tiết ra. Chúng Có đặc tính cố định trên các tướng bào (mastocyte) và bạch cầu ưa bazơ là các tế bào có khả năng giải phóng các chất trung gian hóa học …

Chi tiết

[Xét nghiệm 40] Globulin miễn dịch A (IgA). (Gammalobuline A / Immunoglobulin A)

Nhắc lại sinh lý IgA chiếm khoảng 10 – 15% tổng lượng gamma globulin và là loại globulin miễn dịch CỐ nồng độ cao thứ hai trong huyết thanh. Các globulin miễn dịch này được tiết ra chủ yếu ở niêm mạc đường hô hấp (bao gồm chất tiết của …

Chi tiết