Khóa học cận lâm sàng

[Xét nghiệm 58] Hormon kích thích tuyến giáp (TSH)

HORMON KÍCH THÍCH  TUYẾN GIÁP (TSH) (Thyreostimuline Hypophysaire / Thyroid – Stimulating Hormone, Thyrotropin)    NHẮC LẠI SINH LÝ TSH (Hormon kích thích tuyến giáp [Thyroid Stimulating Hormone]) là một glycoprotein có TLPT 28.000 dalton do thùy trước tuyến yên tiết ra dưới sự kiểm soát của một hormon của …

Chi tiết

[Xét nghiệm 56] Hormon chống bài niệu (ADH hay AVP) (Antidiuretic hormone (ADH], Arginine Vasopressin (AVP])

Nhắc lại sinh lý Hormon chống bái niệu (Antidiuretic hormoon [ADH]), khởi thủy được biết như là vasopressin (hay arginine vasopressin), là một hormon được vùng dưới đồi sản xuất. Hormon này được trữ ở thùy sau tuyến yên và được giải phóng khi áp lực thẳm thấu máu thay …

Chi tiết

[Xét nghiệm 55] Hormon cận giáp (PTH)

HORMON CẬN GIÁP (PTH) (Parathormone / Parathyroid Hormone)   NHẮC LẠI SINH LÝ Hormon cận giáp (PTH) là một hormon peptid được các tế bào chính của tuyến cận giáp sản xuất. PTH đóng vai trò chính trong duy trì nộng độ canxi và phospho trong cơ thể. Tình trạng …

Chi tiết

[Xét nghiệm 54 ]Hemoglobin bị glycosyl hóa hay gắn đường (Hemoglobine glycosylée / Glycosylated Hemoglobin G-Hb, Glycated Hgb)

Nhắc lại sinh lý Glucose kết hợp với Hb một cách liên tục và gần như không hồi phục trong suốt đời sống của hồng cầu (120 ngày). Khi nồng độ glucose máu tăng cao hơn mức bình thường trong một khoảng thời gian đủ dài, glucose sẽ phản ứng …

Chi tiết

[Xét nghiệm 53] Hemoglobin (Hb)

HEMOGLOBIN (Hb) (Hemoglobine/ Hemoglobin [Hb])   NHẮC LẠI SINH LÝ Hemoglobin (Hb) là một loại protein hô hấp của hồng cầu có TLPT 64000 dalton, được hình thành từ protein (các globin) và sắc tố (hem). Globin bao gồm 4 chuỗi polypeptid kết hợp thành 2 cặp globin giống nhau. Có …

Chi tiết

[Xét nghiệm 52] Hematocrit (Hct)

HEMATOCRIT (Hct) (Hematocrite/ Hematocrit, Packed Cell Volume [PCV])   NHẮC LẠI SINH LÝ      Hematocrit (Hct) được định nghĩa như là tỷ lệ tương quan của các hồng cầu so với huyết tương (tính theo đơn vị thể tích) trong một mẫu máu. Sau khi lấy mẫu máu, hồng …

Chi tiết

[Xét nghiệm 51] Haptoglobin (Haptoglobine/ Haptoglobin)

Nhắc lại sinh lý Haptoglobin là một glycoprotein (protein alpha-2 globin) chủ yếu được gan tổng hợp. Chức năng  chính của protein này là cố định với hemoglobin tự do trong máu để ngăn không cho các phân tử hemoglobin tự do xuất hiện trong dòng tuần hoàn. Trong điều …

Chi tiết

[Xét nghiệm 50] Glucose niệu (Glycosurie/ Glucose, Urine)

Nhắc lại sinh lý Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc qua các cầu thận và được các ống lượn gần tái hấp thu hoàn toàn. Như vậy, một người bình thường, khoẻ mạnh sẽ không thấy có glucose niệu. Khả năng tái hấp thu của ông thận đối …

Chi tiết

[Xét nghiệm 49] Glucose máu (Glucose, Glycémie Veineusse / Blood Sugar, Glucose in Whole Blood, Serum, Plasma, Fasting Plasma Glucose)

Nhắc lại sinh lý Bình thường glucose máu xuất xứ từ 2 nguồn hoàn toàn khác biệt: 1. Nguồn gốc ngoại sinh (chuyển hóa các carbohydrat do thức ăn cung cấp): Nói chung, các thực phẩm do chế độ ăn cung cấp thường chứa khoảng 45 – 50% carbohydrat, 30 …

Chi tiết

[Xét nghiệm 48] Glucagon

Nhắc lại sinh lý Glucagon là một hormon polypeptid được các tế bào alpha của tụy đảo bài tiết. Chức năng của hormon này là làm tăng nồng độ glucose máu bằng cách thúc đẩy quá trình chuyển đổi glycogen thành glucose ở gan và oxi hóa các acid béo. …

Chi tiết