[Case Lâm sàng] RỐI LOẠN NHỊP CHẬM TẠI CẤP CỨU – Phần 6: Các case ECG và thuật ngữ nhớ BRADI

Rate this post

RỐI LOẠN NHỊP CHẬM TẠI CẤP CỨU

Phần 6: Các case ECG và thuật ngữ nhớ BRADI

Có thể là hình ảnh về văn bản

Linkdown: [ https://drive.google.com/file/d/1W0i0Qb35tKQl7FvB0aUyl88e_g9t85iI/view?fbclid=IwAR0hT2dmQeEY8kTWoM0F8Kw1oU_CtNkVZ_y95U3IpYZ1pZ0Hpk_Vb-89wb4]

 

Xin cảm ơn những chia sẻ của tác giả trên Diễn đàn Y khoa!
[ https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1174778262968130/]
Nguồn bài viết: Ths.BS Phạm Hoàng Thiên.

Giới thiệu Nguyễn Thị Mai Thi

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …