[Chia sẻ] Các loại thiếu máu: Types of Anemias

Rate this post

Các loại thiếu máu: Types of Anemias

Tiếp tục bài giảng về huyết học của “Mọt sách” Ninja. Mời các bạn cùng tìm hiểu các loại thiếu máu và những kiến thức cơ bản về chúng. Trong video này các bạn sẽ được tìm hiểu về thiếu máu thiếu sắt ( iron deficiency), thiếu máu ác tính do thiếu B12/ Folic acid ( pernicious anemia), th máu hồng cầu hình cầu di truyền (Hereditary spherocytosis), thiếu máu do thiếu men G6PDH, bệnh hồng cầu hình liềm (sickle cell) và bệnh Thalassemia. Mời các bạn cùng lắng nghe.
Cảm ơn BS. Trương Ngọc Thắng đã chia sẻ bài viết đến Diên đàn Y khoa!
Advertisement
Nguồn: BS. Trương Ngọc Thắng

Giới thiệu phuongthao0508

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …