[Chia sẻ] Sinh lý bệnh COPD

Rate this post

Sinh lý bệnh COPD

Tặng các bạn sinh viên đang học sinh lý bệnh hoặc đang đi lâm sàng về hô hấp bài giảng về sinh lý bệnh của COPD. Hy vọng sẽ giúp các bạn ôn lại kiến thức, luyện nghe tiếng anh và học thêm một số từ vựng về chủ đề này. Chúc các bạn học tốt.

Link bài viết: https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1242079109571378/

Cảm ơn BS. Trương Ngọc Thắng đã chia sẻ bài viết đến Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Nguồn: BS. Trương Ngọc Thắng

Giới thiệu phuongthao0508

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …