[Chia sẻ] Tiên lượng kết cục ở các bệnh nhân ICU lớn tuổi

Print Friendly, PDF & Email

TIÊN LƯỢNG KẾT CỤC Ở CÁC BỆNH NHÂN ICU LỚN TUỔI

Bài mới ra trên Intensive Care Medicine về tiên lượng kết cục ở bệnh nhân ICU lớn tuổi.
Nghiên cứu thực hiện ở 22 nước châu Âu phân loại và tiên đoán kết cục ở bệnh nhân ICU lớn tuỏi (>= 80 tuổi)
Mình rất thích bài này. Bệnh nhân của mình là bệnh nhân lớn tuổi ngày càng nhiều (điều đó cũng phù hợp với xu hướng thế giới thôi)
Do đó, không chỉ phải biết về kế hoạch điều trị, ta cần phải tiên lượng được kết cục và thảo luận với bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.
Đối với BN ICU mình thường dùng các thang điểm: APACHE IV (cho các bệnh nhân ICU chung) và SOFA đối với BN nhiễm khuẩn huyết để tiên lượng.
Với nghiên cứu này thì có thêm 1 công cụ tin cậy để tiên lượng các bệnh nhân lão khoa nhập ICU
Advertisement
Tài liệu:
1-Mousai O, Tafoureau L, Yovell T, Flaatten H, Guidet B, Jung C, de Lange D, Leaver S, Szczeklik W, Fjolner J, van Heerden PV, Joskowicz L, Beil M, Hyams G, Sviri S. Clustering analysis of geriatric and acute characteristics in a cohort of very old patients on admission to ICU. Intensive Care Med. 2022 Sep 2:1–10.
2-Aliberti, M.J.R., Bailly, S. & Anstey, M. Tailoring treatments to older people in intensive care. A way forward. Intensive Care Med (2022)
Tác giả: Nguyễn Phi Tùng
Advertisement

Giới thiệu Huỳnh Ngọc Diễm

Check Also

[Cập nhật] Truyền máu và các chế phẩm máu ở bệnh nhân ICU theo GUIDELINE của hội Hồi sức châu Âu 2020 (phần 1)

(PHẦN 1 – BỆNH NHÂN KHÔNG ĐANG CHẢY MÁU) Bài viết dựa trên guideline của …