Điều trị kháng sinh ban đầu đối với nhiễm trùng huyết

Rate this post

Điều trị kháng sinh ban đầu đối với nhiễm trùng huyết

Lượng thông tin trong bài vô cùng lớn, nên đọc dài dài mới ngấm hết. Điểm qua 1 số ý quan trọng là:
– Phải dùng kháng sinh nhanh và theo kinh nghiệm để giảm tỷ lệ tử vong và kết cục nghèo nàn.
– Vi khuẩn là nguyên nhân thường gặp nhất, nhưng virus và nấm cũng đóng vai trò đáng kể. Gram âm > Gram dương
– Dùng kháng sinh nhưng phải cam kết xuống thang để không làm trầm trọng thêm tình trạng kháng thuốc
– Vai trò kết hợp các dấu ấn sinh học Procalcitonin và CRP để hướng dẫn điều trị và xuống thang.
– Ngoài ra bài còn đề cập nhiễm trùng ổ bụng có biến chứng, nhiễm trùng huyết do nấm
– Trang 7 vô cùng hay

Link:[]

 

Tác giả:BS Huỳnh Phạm Hoàng Nam
Xin gửi lời cảm ơn đến BS Huỳnh Phạm Hoàng Nam đã đồng ý đăng tải bài viết trên Diên đàn Y khoa.

Giới thiệu Vạn Việt Trường

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …