[Mỗi Ngày Một Tham Khảo] Các bước tiếp cận và chẩn đoán tăng Natri máu một cách hệ thống.

Print Friendly, PDF & Email

CÁC BƯỚC TIẾP CẬN VÀ CHẨN ĐOÁN TĂNG NATRI MÁU MỘT CÁCH HỆ THỐNG 

Tiếp tục bài tăng Natri máu số trước, hôm nay chúng ta hiểu chi tiết hơn về các bước tiếp cận và chẩn đoán tăng Natri máu một cách hệ thống.
  • Với 3 nhóm cơ chế chính: mất nước nhiều hơn mất Natri, mất nước nhưng ko mất Natri, và nhập Natri nhiều hơn nhập nước
  • Từ cơ chế, phối hợp với thể tích dịch ngoại bàoáp lực thẩm thấu máu, và bệnh sử của bệnh nhân mà chẩn đoán nguyên nhân và có hướng xử trí.

Chi tiết mời xem bảng.👉👉

🤔🤔Vấn đề tiếp theo 

  • Trong các nguyên nhân thường gặp, có Đái Tháo Nhạt là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất. Nhưng đái thóa nhạt trung ương và đái tháo nhạt do thận lại có triệu chứng tương đối giống nhau. Làm sao để phân biệt 2 nhóm này?
    Advertisement
Nguồn: WASD ABC of Intravenous Fluids, Electrolyte Disorders and AKI Management in Adults 2017
Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!
Advertisement

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

[Chia sẻ] SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT

SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT I. CƠ CHẾ SINH BỆNH Hiểu đơn …