Mới nhất
[Mỗi Ngày Một Tham Khảo 7] Điều trị cho bệnh nhân có rối loạn huyết động.

ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN HUYẾT ĐỘNG

Tiếp nối phần PE hôm qua, hôm nay sẽ là phần điều trị cho bệnh nhân có rối loạn huyết động.

Điều trị tích cực với thuốc tiêu sợ huyết, lấy huyết khối và hỗ trợ hô hấp tuần hoàn được đề cao, một số trường hợp còn phải chạy cả ECMO.
Advertisement
Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!
Advertisement

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

BÉO PHÌ VÀ SUY TIM

BÉO PHÌ VÀ SUY TIM      Tần suất suy tim ngày càng tăng; nó …