Một số từ vựng mô tả các loại phân trong tiếng Anh

Một số từ vựng mô tả các loại phân trong tiếng Anh

Một số từ vựng mô tả các loại 💩 trong tiếng Anh
𝐒𝐭𝐨𝐨𝐥 = Phân
𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐬𝐭𝐨𝐨𝐥 = phân cứng
𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐨𝐥 = phân lỏng sền sệt
𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐭𝐨𝐨𝐥 = phân lỏng tóe nước
𝐌𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 = phân đen
𝐇𝐞𝐦𝐚𝐭𝐨𝐜𝐡𝐞𝐳𝐢𝐚 = phân lẫn máu tươi
𝐒𝐭𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐫𝐡𝐞𝐚 = phân mỡ
 Một số từ vựng liên quan
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 = táo bón
𝐃𝐢𝐚𝐫𝐫𝐡𝐞𝐚 = tiêu chảy
𝐔𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐛𝐥𝐞𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠 = XHTH trên
Advertisement
𝐋𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐛𝐥𝐞𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠 = XHTH dưới
𝐅𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐛𝐬𝐨𝐫𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 = Rối loạn hấp thu mỡ
Có thể là hình minh họa

Tác giả BS Đỗ Trung Kiên

Link bài viết [https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1579866842459268/?mibextid=Nif5oz]

Xin gửi lời cảm ơn đến BS Đỗ Trung Kiên đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa.

 

 

Advertisement

Giới thiệu Vạn Việt Trường

Check Also

2 công cụ để tiên đoán nguy cơ suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường là TRS-HFdm và WATCH-DM

2 công cụ để tiên đoán nguy cơ suy tim ở bệnh nhân đái tháo …