[Radiologymasterclass]X -quang hệ cơ xương khớp – Giải phẫu khớp

Hầu hết các khớp là khớp hoạt dịch gồm có hai đầu xương chứa lớp sụn hyalin và được bao bọc trong bao hoạt dịch. Mặc dù  các mô mềm như sụn hay  những nang cấu trúc có tỉ trọng thấp và vì thế khó nhận diện trên hình ảnh x-quang, nhưng thật là thiếu sót nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chúng không thể phát hiện được . thì ta vẫn cần chú ý rằng chúng hoàn toàn có thể nhìn thấy trên hình ảnh x-quang.

Hình ảnh giải phẫu khớp:

  • Các vị trí mô mềm quanh khớp như dây chằng và gân, hoặc cả các cấu trúc sụn như sụn chêm (meniscus) có thể nhìn thấy trên ảnh x-quang
    Advertisement
  • Nếu diện tích khớp bị thu hẹp, điều này chỉ ra có sự mỏng bất thường của sụn.

Bài viết được dịch thuật và biên tập bởi ykhoa.org – vui lòng không reup khi chưa được cho phép!

Advertisement

Giới thiệu Mychu476

Check Also

[Chia sẻ] Những cơn thèm ăn tiết lộ gì về sức khỏe bạn?

Thèm gì ăn nấy liệu có đúng hem? Cơ thể đang phát tín hiệu thèm …