Tác dụng giảm đường huyết và giảm cân của Retatrutide trong bệnh đái tháo đường loại 2.

Rate this post

Nghiên cứu ngẫu nhiên đã so sánh hiệu quả và an toàn của Retatrutide (GLP-1 agonist) so với Dulaglutide và giả dược ở bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2. Kết quả cho thấy Retatrutide giúp giảm đường huyết và cân nặng hiệu quả hơn so với hai nhóm còn lại. Nghiên cứu này đã xác nhận tiềm năng của Retatrutide trong cải thiện quản lý đái tháo đường type 2.


HbA1c và giảm cân là lớn hơn trong nhóm retatrutide so với dulaglutide và giả dược. Hiệu quả của retatrutide đối với giảm cân phụ thuộc vào liều lượng sau 36 tuần. Các tác nhân kích thích receptor glucagon giống peptide 1 (GLP-1) thường được sử dụng làm liệu pháp hàng đầu cho quản lý đái tháo đường loại 2. Retatrutide – một peptit đơn vị với hoạt tính GLP-1, peptide insulinotropic phụ thuộc vào glucose (GIP) và glucagon – có thể được sử dụng để giảm đường huyết và cân nặng, mặc dù chưa có nhiều thông tin. Cuộc thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên này nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của retatrutide so với dulaglutide và giả dược ở những người mắc đái tháo đường loại 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, retatrutide đã giảm đáng kể sự kiểm soát đường huyết và cân nặng so với dulaglutide và giả dược. Hầu hết các tác dụng phụ đều là nhẹ đến vừa, không có báo cáo về tử vong. Nghiên cứu này được tăng cường bằng một quy mô mẫu lớn với theo dõi dài hạn của bệnh nhân.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Nhóm retatrutide có hiệu quả hơn so với nhóm dulaglutide và nhóm placebo trong việc giảm HbA1c và cân nặng cơ thể?

– Đúng, theo kết quả nghiên cứu, retatrutide đã giảm đáng kể việc kiểm soát đường huyết và cân nặng so với dulaglutide và placebo.

2. Tác động của retatrutide lên cân nặng cơ thể có phụ thuộc vào liều lượng sau 36 tuần?

– Đúng, theo kết quả nghiên cứu, retatrutide đã giảm cân nặng cơ thể theo liều lượng sau 36 tuần.

3. Nghiên cứu này đã đánh giá sự an toàn và hiệu quả của retatrutide so với dulaglutide và placebo ở những người mắc bệnh đái tháo đường loại 2. Đúng không?

– Đúng, mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá sự an toàn và hiệu quả của retatrutide so với dulaglutide và placebo ở những người mắc bệnh đái tháo đường loại 2.

Advertisement

4. Có báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng nào trong nghiên cứu này không?

– Không có báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng trong nghiên cứu này. Hầu hết các tác dụng phụ đều nhẹ đến vừa và không có báo cáo về tử vong.

5. Nghiên cứu này có điểm mạnh nào đáng kể không?

– Nghiên cứu này có điểm mạnh là kích thước mẫu lớn và theo dõi dài hạn của các bệnh nhân.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine, Retatrutide associated with improved glycemic control and bodyweight reduction in type 2 diabetes

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa.org

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

SGLT2 inhibitors giảm tái phát cơn và nhập viện liên quan đến đái tháo đường ở bệnh nhân gút

Nghiên cứu dân số này cho thấy bệnh nhân mắc gút sử dụng thuốc chẹn …