Tag Archives: ARVC

[Case lâm sàng số 33] Điện tâm đồ chẩn đoán loạn sản thất phải Arrhythmogenic (AVRD)

Thường do di truyền nhiễm sắc thể thường chi phối đặc điểm, với độ thâm nhập và biểu hiện đa dạng 1. Phân tích ECG Từ bản ghi ECG sau khi ra cơn, ta nhận thấy: Hình ảnh sóng Epsilon ở V1 T đảo ngược ở V1,V2,V3 Sóng S kéo …

Chi tiết