Tag Archives: biệt hoá tế bào

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton _ Vận chuyển các chất qua màng TB (P2) – Vận chuyển tích cực

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P5)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P2) – Vận chuyển tích cực Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về :  – Cách để một chất hay đúng hơn là …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P4)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P1) – Khuếch tán

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P4)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P1) Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về : Sự vận động và biệt hoá tế bào Thì hôm nay chúng ta cùng …

Chi tiết