Tag Archives: ĐAU QUY CHIẾU

[CHUYÊN ĐỀ] ĐAU QUY CHIẾU

Đau quy chiếu là gì? Vì sao có đau quy chiếu? Ví dụ về đau quy chiếu? – Đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮: Sự dịch chuyển cảm giác tổn thương (cảm giác đau) từ vị trí đau tới nơi khác gọi là đau quy chiếu. – 𝗩𝗶̀ 𝘀𝗮𝗼 𝗰𝗼́ đ𝗮𝘂 𝗾𝘂𝒚 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 ? …

Chi tiết