Tag Archives: Dextrocadia SOB ho

[CASE LÂM SÀNG 22] Một phụ nữ lớn tuổi có tiền sử ho 3 tuần và khó thở nhẹ.

Case lâm sàng này khá hay nhưng cũng khá tranh cãi, tuy nhiên đăng lên mong có nhiều thảo luận sôi nổi   An elderly female presented with a 3 week history of purulent cough, and occasionally mild SOB (Short of Breath) Clinically, there were no clear findings. The above …

Chi tiết