Tag Archives: điều hoà

[Covid-19] Update mới nhất về các thuốc/phương pháp trị Covid-19.

Update mới nhất về các Thuốc/phương pháp trị covid-19. Có nhiều bằng chứng nhất vẫn là Remdesivir và Dexamethasone. Biên soạn: Nguyễn Thị Cẩm Trâm Lê Huỳnh Tú Mỹ Huỳnh Yến Thanh Hiệu đính: TS. Nguyễn Thị Thanh Vân TLTK: Corum et al. Coronavirus Drug and Treatment Tracker. NYTimes 2020. …

Chi tiết