Tag Archives: động lực

[Sinh lý thú vị số 2] Osmolarity, osmotic pressure and osmosis có nghĩa là gì?

1, Osmolarity là gì? Nó được tính bằng cách nào? Osmolarity là nồng độ của các hạt vận động osmotically (xu hướng của chất lỏng) trong dung dịch chất tan. Nó được tính như kết quả của nồng độ chất tan (mmol/L) nhân cho số hạt trên mỗi mol của …

Chi tiết