Tag Archives: đường phân

[MindmapsTina] Hoá Sinh _ Lipid (P1)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Hoá Sinh _ Lipid (P1) Hôm trước mọi người đã được tìm hiểu về Quá trình đường phân: – Quá trình Đường phân ???? – Quá trình xảy ra như thế nào ??? Link bài phần 4: https://newsonthegotoday.com/am71jf Hôm nay cùng tìm hiểu: – Lipid …

Chi tiết

[MindmapsTina] Hoá Sinh _ Chuyển hoá Glucid (P1)- Đường Phân

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Hoá Sinh _ Chuyển hoá Glucid (P1)- Đường Phân Hôm trước mọi người đã được tìm hiểu về Glucid: – Vì sao Tinh bột có khả năng tạo màng (vd: bánh tráng,..) ? – Vì sao bún làm từ tinh bột gạo hay bắp lại …

Chi tiết