Tag Archives: full steam ahead

[VYPO] Thành ngữ của hôm nay là “Full Steam Ahead”.

Cảm ơn bài chia sẻ rất bổ ích của Dr. Christina Nguyễn —————————————————————————————— Thành ngữ này xuất phát từ thời động cơ hơi nước. Ngày xưa trưởng tàu thường hô hào “Full steam ahead” để mở hơi nước lên hết công suất để tàu chạy nhanh nhất có thể. Ngày …

Chi tiết