Tag Archives: Khoa họcCông nghệ sinh học

[Guidelines] Trọn bộ video hướng dẫn chi tiết tham gia ngành khoa học dữ liệu.

Nguồn:  Biomedical Data Science Initiativies. ———————————————————— 1. Overview về các vị trí trong ngành Khoa Học Dữ Liệu. Video cung cấp góc nhìn tổng quan về các vị trí Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer và bức tranh toàn cảnh của Khoa Học Dữ Liệu 2020 https://www.facebook.com/DataAnalysisSchool/videos/259191028499150 CÁC VỊ TRÍ …

Chi tiết