Tag Archives: kích điện tuỷ sống

[Tin tức] Liệu pháp kích điện tuỷ sống trị bệnh thần kinh đái tháo đường (ĐTĐ).

Ngày thứ 3 Hội thảo tiểu đường đang buồn ngủ thì nghe được 1 kết quả rất xúc động, vì mình lại nhớ về 1 người thân bị bệnh thần kinh ĐTĐ. Mỗi lần gặp người là thấy người … ăn. Ăn rất nhiều, nhưng không no, rồi về già …

Chi tiết