Tag Archives: máu me

[Vypo] Người ngành nói chuyện ngành

Người ngành nói chuyện ngành Chia sẻ từ BSNT. Việt Bằng Lương về chuyên ngành GPB – Một ngành mình luôn bị cuốn hút đặc biệt. Thấy các chuyên ngành bạn rộn ràng đăng bài, đăng video quảng bá, thu hút tân Nội trú mà nhà mình đìu hiu chợ …

Chi tiết

[LỜ SỜ A CA ĐÊ MY] Chấn thương bụng, máu me cùng hội chẩu che!

Đọc thêm: Nguyễn Văn Hải, Đỗ Đình Công và cs và (2019), “Ngoại Khoa Cơ Sở”, nhà xuất bản y học, tr. 178. Sharon Henry MD , al et (2018), “ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition Student Course Manual”, American College of Surgeons pp. 82. R. Shayn Martin, J. …

Chi tiết