Tag Archives: miễn nhiễm. covid 19

[COVID-19] Nhiễm và miễn nhiễm

Nhiễm và miễn nhiễm Bác sĩ : Nguyễn V Tuấn Bệnh nhân bị nhiễm virus Vũ Hán (và sống sót) có khả năng miễn nhiễm virus này trong tương lai? Đó là câu hỏi hay được đặt ra trong giới dịch tễ học, và câu trả lời có vẻ là …

Chi tiết