Tag Archives: Myeloid sarcoma

[VYPO] Bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu myeloid cấp tính.

Đồng nghiệp phương xa vừa gửi Hội chẩn một bé lồi nhãn cầu, khám khoa mắt không phát hiện ra bệnh gì. Nhìn hình ảnh thì khó thể nào quên, Myeloid sarcoma (Một loại bạch cầu cấp dòng tuỷ nhưng thâm nhiễm ngoài tuỷ). Mình có cơ hội gặp 2 …

Chi tiết