Tag Archives: nhịp thở

[Hô hấp] Nhịp thở được cung cấp như thế nào.

Cảm ơn bài chia sẻ của BS. Dang Thanh Tuan. Link download: https://drive.google.com/file/d/1GeatG8ETFG4Qu-xYiwP2AJ1KcK760I3p/view?fbclid=IwAR3v9D-1byvmWyNrg3wO7HGqFHvwgrh2bf-LiPTIxdv4CXYrDEbpc0GKQ3g

Chi tiết