Tag Archives: Phiên mã ngược

[MindmapsTina] Vi sinh học (P3) _ Đại cương Virus

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Vi sinh học (P3) _ Đại cương Virus Vi sinh học (P2) chúng ta đã tìm hiểu về: – Làm thế nào để Vi Khuẩn có thể di truyền ? – Tiệt trùng và Khử trùng khác nhau hay giống nhau ? Link bài Khử …

Chi tiết