Tag Archives: sympathy

[VYPO] Empathy và Sympathy trong ngành y

EMPATHY VÀ SYMPATHY TRONG NGÀNH Y Hai khái niệm Empathy và Sympathy thường hay bị lẫn lộn trong đời sống hằng ngày cũng như trong ngành Y. Hai khái niệm này có nghĩa là gì? Vì sao chúng ta cần hiểu rõ sự khác biệt của chúng? Theo tiến sĩ …

Chi tiết