Tag Archives: vi khuẩn phế cầu

[Dự phòng] Chích ngừa viêm phổi vaccine nào? (Prevnar13 hay Pneumovax 23).

Mùa cúm sắp đến, kèm theo đại dịch Covid-19 vẫn còn khắp nơi, nên rủi ro bị viêm phổi (pneumonia) sẽ cao với nhiều quý vị. Dưới đây là các hướng dẫn chích ngừa viêm phổi, loại Pneumovax 23 (PPSV23) và Prevnar 13 (PCV13) dễ hiểu cho quý vị tiện …

Chi tiết