Home / Dự án / Diễn đàn Bác sĩ trẻ Việt Nam / [Thần kinh] Chứng rối loạn tiền đình

[Thần kinh] Chứng rối loạn tiền đình

Tác giả: Bs Châu Nguyễn Kinh Quốc

Giới thiệu Diễn đàn Bác sĩ trẻ Việt Nam

Avatar
Y khoa không phải là một nghệ thuật, Y khoa là một khoa học thật sự, một khoa học vô cùng phức tạp đòi hỏi người hành nghề y phải khéo léo vận dụng kiến thức để không bỏ qua cơ hội cứu chữa người bệnh. Nếu mỗi người y khoa Việt Nam góp lên một tiếng nói, liên kết lại, chúng ta có thể thay đổi căn bản giáo dục Y khoa nước nhà. Hãy tham gia với chúng tôi tại: https://www.facebook.com/groups/diendanbacsitrevietnam

Check Also

[Huyết học] Nhóm máu ABO và phản ứng chéo

Một chút kiến thức nhỏ bé về NHÓM MÁU ABO VÀ PHẢN ỨNG CHÉO nhân …

YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ