[Tiếng anh chuyên ngành] Thuốc phải kiểm soát đặc biệt gọi là gì?

Advertisement

Tại VN, các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt gồm có—

THÔNG TƯ 20/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Tại Mỹ, cơ quan quản lý các loại thuốc này được gọi là US Drug Enforcement Administration (DEA) và mỗi nhân viên y tế có quyền hạn kê đơn các loại thuốc này đều cần có một số gọi là DEA number. Các loại CONTROLLED SUBSTANCE tại Mỹ gồm có—https://www.dea.gov/drug-scheduling

Ví dụ đặt câu:

This medication has no refill because it is a controlled substance. You have to request from your doctor every month.
Loại thuốc này không được lấy thêm sau khi hết ở nhà thuốc, vì nó là thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Bạn phải xin bác sĩ thêm mỗi tháng.

Many strong pain medications are controlled substances.
Nhiều loại thuốc giảm đau mạnh là thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Advertisement

Abuse of controlled substances is a growing crisis in the U.S.
Lạm dụng thuốc phải kiếm soát đặc biệt là một khủng hoảng đang phát triển tại Mỹ.

Doctors who prescribe controlled substances inappropriately face the risk of serious legal consequences.
Bác sĩ kê đơn thuốc phải kiểm soát đặc biệt một cách không thích hợp có nguy cơ bị hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Các bạn học xong thuật ngữ này thì com men “controlled substance” cho mau nhớ nhé!

Các bạn muốn biết thêm về chủ đề nào thì com men cho mình luôn nhé.

Nguồn: Dr. Christina Nguyễn

Diễn đàn Bác sĩ trẻ Việt Namk

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thủy Tiên

Họ và tên: Hà Thuỷ Tiên Ngày sinh: 05/12/2000 Trường: sinh viên đại học tây nguyên Biệt danh khác: Azura

Check Also

[Medscape] Tác dụng phụ mới với vắc xin AstraZeneca và Janssen COVID-19?

Advertisement Ngoài các cục máu đông bất thường liên quan đến vắc-xin AstraZeneca COVID-19, đã …