[Tiếng anh chuyên ngành] Thuốc phải kiểm soát đặc biệt gọi là gì?

Tại VN, các loại phải đặc biệt gồm có—

THÔNG TƯ 20/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Tại Mỹ, quản lý các loại này được gọi là US Drug Enforcement Administration (DEA) và mỗi viên tế có quyền hạn kê đơn các loại này đều cần có một số gọi là DEA number. Các loại CONTROLLED SUBSTANCE tại Mỹ gồm có—https://www.dea.gov/drug-scheduling

Ví dụ đặt câu:

This medication has no refill because it is a controlled substance. You have to request from your doctor every month.
Loại này không được lấy thêm sau khi hết ở nhà , vì nó là phải đặc biệt. Bạn phải xin bác sĩ thêm mỗi tháng.

Many strong pain medications are controlled substances.
Nhiều loại giảm đau mạnh là phải đặc biệt.

Abuse controlled substances is a growing crisis in the U.S.
Lạm dụng phải kiếm soát đặc biệt là một khủng hoảng đang phát triển tại Mỹ.

Doctors who prescribe controlled substances inappropriately face the risk serious legal consequences.
Bác sĩ kê đơn phải đặc biệt một cách không thích hợp có nguy cơ bị hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Các bạn học xong thuật ngữ này thì com men “controlled substance” cho mau nhớ nhé!

Các bạn muốn biết thêm về chủ đề nào thì com men cho mình luôn nhé.

Nguồn: Dr. Christina Nguyễn

Diễn đàn Bác sĩ trẻ Việt Namk

Advertisement

Giới thiệu Thủy Tiên

Avatar
Họ và tên: Hà Thuỷ Tiên Ngày sinh: 05/12/2000 Trường: sinh viên đại học tây nguyên Biệt danh khác: Azura

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Sinh lý Guyton số 69] Chuyển hóa Lipid

Một vài hợp chất hóa học trong thực phẩm và cơ thể được phân loại …