TINA HOME PAGE

MINDMAPS GIẢI PHẪU HỌC

[MindmapsTina] Giải phẫu _ Hệ Tiêu Hoá (P2) – Tá tràng

Mindmaps Tina Cùng ôn lại Giải Phẫu Học _ Hệ (P2) - Tá tràng Hôm trước mọi người ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Giải phẫu học _ Hệ Tiêu Hóa (P1) – Dạ dày

 Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Giải phẫu học _ Hệ Thần Kinh (P3) – 8 Đôi Dây TK Cổ

 Mindmaps Tina Hôm trước mọi người đã được tìm hiểu về Giải Phẫu Học _ Hệ (P2) - ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học _ Hệ Thần Kinh (P2) – 12 Đôi Dây TK Sọ

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học _ Hệ tiết niệu (P2) – Niệu Quản + Bàng Quang + Niệu Đạo

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Giải phẫu _ Hệ Tiết Niệu (P1)- Đại cương Hệ Tiết Niệu + Thận

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết
Loading...

MINDMAPS SINH LÝ GUYTON

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P7) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P2)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P7) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P2) Xin ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P6) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P1)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P6)_ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P1) Xin chào ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton _ Vận chuyển các chất qua màng TB (P2) – Vận chuyển tích cực

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P5)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P2) - Vận ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P4)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P1) – Khuếch tán

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P4)_ Vận chuyển các chất qua màng tế bào (P1) Xin chào ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P3) – Sự vận động và biệt hoá tế bào

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P2) _ Ty thể và Quá trình tạo ATP

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết

MINDMAPS HÓA SINH

[MindmapsTina] Hoá Sinh Y Học _ Lipid (P3) – Chuyển hoá Lipid

Mindmaps Tina Cùng ôn lại Hoá Sinh _ Lipid (P3) - Chuyển Hóa Lipid Hôm trước mọi người đã được ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Hoá Sinh _ Lipid (P2)

Mindmaps Tina Cùng ôn lại Hoá Sinh _ Lipid (P2) Hôm trước mọi người đã được tìm hiểu về : ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Vi sinh học (P4) _ Sự Kháng Kháng Sinh + Bacteriophage + Nhiễm trùng VK

Mindmaps Tina Cùng ôn lại học (P4) _ Sự Kháng + Bacteriophage + Nhiễm trùng VK ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Hoá Sinh _ Lipid (P1)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Hoá Sinh _ Lipid (P1) Hôm trước mọi người đã được tìm hiểu về Quá ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Hoá Sinh _ Chuyển hoá Glucid (P1)- Đường Phân

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Hoá Sinh _ Chuyển hoá Glucid (P1)- Đường Phân Hôm trước mọi người đã được ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Hoá Sinh _Glucid (P3) – Một số hợp chất khác của Carbohydrate

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại  Hoá Sinh _ Glucid (P3) - Một số hợp chất khác của Carbohydrate Hôm trước ...
Xem Chi Tiết

MINDMAPS

[MindmapsTina] Vi sinh học _ Kháng nguyên VSV + Sự đề kháng của cơ thể với VSV

Mindmaps Tina Cùng ôn lại học _ VSV + Sự đề kháng của cơ thể với ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Vi sinh học (P3) _ Đại cương Virus

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại học (P3) _ Đại cương học (P2) chúng ta đã ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Vi sinh học (P2) _ Khử trùng + Tiệt trùng + Di truyền Vi Khuẩn

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Vi sinh (P1) – Đại cương Vi Sinh + Cấu trúc và chức năng Vi Khuẩn

   Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ ...
Xem Chi Tiết

MINDMAPS SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

[MindmapsTina] Sinh Học Campbell (P3) _ Khảo sát TB Động Vật -Thực Vật + Nhân TB

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Học Campbell _ Khảo sát TB Động Vật -Thực Vật + TB Sinh ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Học Campbell (P2) – Giới thiệu Tế bào

   Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Học Campbell (P1) _ Giới thiệu và Những khái niệm cơ bản

 Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết

MINDMAPS SINH HỌC PHÂN TỬ

[MindmapsTina] Sinh Học Phân Tử (P3) _ Tái bản ở SVNS

   Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Học Phân Tử (P2) _ Cấu trúc RNA và DNA

   Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ ...
Xem Chi Tiết

[MindmapsTina] Sinh Học Phân Tử (P1) – Giới Thiệu và Những khái niệm cơ bản

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết

MINDMAPS ANH VĂN

[MindmapsTina] Anh văn chuyên ngành – Circulatory System 1

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những ...
Xem Chi Tiết