[Tình huống lâm sàng 9] Thần kinh (Đáp án)

Print Friendly, PDF & Email

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG 9 – THẦN KINH

(ĐÁP ÁN)

 

Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/858633861249240?multi_permalinks=1204460846666538&hoisted_section_header_type=recently_seen

Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Advertisement

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

[Chia sẻ] SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT

SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT I. CƠ CHẾ SINH BỆNH Hiểu đơn …