TỔNG HỢP CÁC BỆNH LÝ THỰC QUẢN DẠ DÀY THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH QUẢN LÝ THEO CÁC HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT

Rate this post

TỔNG HỢP CÁC BỆNH LÝ THỰC QUẢN DẠ DÀY THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH QUẢN LÝ THEO CÁC HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT

BS Huỳnh Văn Trung- Nội tiêu hoá gan mật- Trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hoá- Bệnh viện Tâm Anh TPHCM- #BSHVT
1. NEW 2022: QUẢN LÝ HELICOBACTER PYLORI- Đồng thuận Maastricht VI/Florence #BSHVT800
2. NEW 2022: TÓM TẮT NHANH QUẢN LÝ KHÓ TIÊU CHỨC NĂNG 2022- Hội tiêu hoá Anh Quốc 2022 (British Society of Gastroenterology) #BSHVT801
3. NEW 2022: QUẢN LÝ LIỆT DẠ DÀY- Trường môn Tiêu hoá Hoa Kỳ (ACG) 2022 #BSHVT802
4. NEW 2022: QUẢN LÝ KHÓ TIÊU CHỨC NĂNG- Hội tiêu hóa Nhật Bản 2022 Japanese Society of Gastroenterology (JSGE) 2022 #BSHVT803
5. CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: VIÊM TEO DẠ DÀY VÀ CHUYỂN SẢN RUỘT – Theo các Hiệp Hội Tiêu Hóa thế giới #BSHVT804
6. Quản lý thực quản Barret- Hội nội soi Châu Âu (ESGE) 2017 & Trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ 2022. #BSHVT805
7. NEW 2022: Đồng thuận Quản lý nhiễm Helicobacter Pylori giữa các thành viên trong gia đình: từ trẻ em đến người già #BSHVT806
8. BOM TẤN 2021- QUẢN LÝ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI DAI DẴNG (Refractory Helicobacter pylori Infection)- Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ- AGA 2021 #BSHVT807
9. BẢN FULL 2021: CHẨN ĐOÁN VÀ QUẢN LÝ TRÀO NGƯỢC KHÁNG TRỊ #BSHVT13
10. NEW- November 22, 2021: TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN KHÁNG TRỊ VÀ TRÀO NGƯỢC NGOÀI THỰC QUẢN- Hội tiêu hóa Hoa Kỳ 2021- ACG 2021 #BSHVT809
11. Quản lý loét dạ dày tá tràng xuất huyết theo Hội tiêu hóa Nhật Bản 2021: #BSHVT25
12. Quản lý loét dạ dày tá tràng xuất huyết theo Hội tiêu hóa Hoa Kỳ 2021: #BSHVT37
13. Quản lý loét dạ dày tá tràng xuất huyết theo Hội nôi soi Châu Âu 2021: #BSHVT99
14. Điều trị Helicobacter Pylori theo Tổ chức y tế thế giới WHO 2021: #BSHVT7
Tác giả BS Huỳnh Trung
Xin gửi lời cảm ơn đến BS Huỳnh Trung đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa.

Giới thiệu Vạn Việt Trường

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …